Colònies d’estiu 2018

En el marc del servei L’estiu és teu, aquest any, la Xarxa d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) ofereix 2 estades de lleure adreçades exclusivament als infants i joves catalans de 8 a 16 anys inscrits al Registre de catalans residents a l’exterior que vulguin gaudir de l’experiència de compartir l’estada amb altres catalans vinguts d’arreu del món i disposar d’espais lúdics de reforç de la llengua i la cultura catalanes.

Les places del Programa Residents a l’Estranger – l’Estiu és teu són limitades i s’atorgaran per ordre de preinscripció i preferència.

L’adjudicació de places dins el programa general de l’Estiu és teu es regeix per les condicions generals d’aquest.

Els dos torns específics per aquest any 2018 són els següents:

Colonies estiu 2018

Us adjuntem, tota la informació específica relacionada amb aquestes dues estades

La Molina

L’Escala

En el cas que estigueu interessats en gaudir d’algun d’aquests torns, i per tal d’agilitzar els tràmits de preinscripció i reserva de plaça, caldrà que ens envieu un correu electrònic a la bústia del Registre (registrecatalans.exteriors@gencat.cat) abans del dia 7 de maig de 2018 informant-nos del torn concret i annexant-nos el DNI/passaport de l’infant o jove interessat així com el del seu pare, mare o tutor legal. Posteriorment, i un cop confirmada la vostra reserva de plaça, us enviarem el formulari de sol·licitud específic que caldrà que ens retorneu escanejat degudament emplenat i signat a la bústia del Registre.

Bústia del Registre de catalans residents a l’exterior

Àrea de la Catalunya Exterior

Govern de Catalunya

Tel. d’informació des de Catalunya: 012

Tel. d’informació des de fora de Catalunya: 932 142 124

Tel. d’informació des de l’estranger: +34 902 400 012