Autorització per l’ús d’imatges

Us agrairem que ompliu, signeu i retorneu per correu electrònic a info@escolacatalanalondres.com el document adjunt sobre l’ús d’imatges dels alumnes de l’escola i informació sobre al.lèrgies.

Autorització ús d’imatges i informació al.lèrgies